Kerk in Nood
Kerk in Nood ondersteunt christenen over de hele wereld waar zij worden vervolgd of onderdrukt of waar zij in pastorale nood zijn. Dit doet Kerk in Nood door infor­ma­tie, gebed en actie. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie met kantoren in 23 landen.
Kerk in Nood
Peperstraat 11-13
5211 KM  ’s-Hertogenbosch
(073) 613 08 20
info@kerkinnood.nl
www.kerkinnood.nl
 
Sonnius Priesterfonds
Sonnius Priesterfonds houdt zich bezig met fondsenwerving ten behoeve van het seminarie van Bisdom ’s-Hertogenbosch, het Sint-Janscentrum. Zij werft fondsen, opdat de bisschop zich kan bezighouden met de vele andere aspecten van de priesteropleiding.
Sonnius Priesterfonds
Papenhulst 4
5211 LC  ’s-Hertogenbosch
(073) 613 2000
info@sonnius.nl
www.sonnius.nl
 
R.K. Stichting Levende Kerk
De R.K. Stichting Levende Kerk is in 1991 opgericht om gelden te verzamelen om sociale en kerkelijke activiteiten vanuit de katholieke Kerk te ondersteunen.
R.K. Stichting Levende Kerk
Wal 61
2871 BC  Schoonhoven
(0182) 382 455
levendekerk@rkgoededoelen.nl
Rkgoededoelen.nl/levendekerk
 
Stichting De Weg
Stichting ter ondersteuning van het Diocesaan Missionair Grootseminarie Redemptoris Mater te Nieuwe Niedorp. Met uw gift ondersteunt u de priesteropleiding.
Stichting De Weg
Zomervaart 162 zw
2033 DD  Haarlem
(06) 20 78 71 82
deweg@rkgoededoelen.nl
Rkgoededoelen.nl/deweg
 
Stichting Katholieke Gezinsweekenden
Stichting Katholieke Gezinsweekenden stelt zich ten doel “bijeenkomsten te organiseren waarin gezinnen met een katholieke achtergrond en vanuit een katholieke geloofsbeleving elkaar ontmoeten om vorm te geven aan hun geloof en dit in gemeenschapsverband te verdiepen”.
SKG
Grotewallerweg 25
1742 NM  Schagen
(06) 53 41 93 86
info@katholiekegezinnen.nl
www.katholiekegezinnen.nl
 
Samuel Advies
Samuel wil dienstbaar zijn in de Rooms Katholieke kerk aan iedereen die de jeugd een warm hart toedraagt. Zij wil hen ondersteunen en inspireren bij de begeleiding van kinderen, tieners en jongeren in hun groei naar gelovig mens-zijn en stelt in alles Jezus Christus centraal.
Stichting Samuel
Spoorlaan 126
5061 HD  Oisterwijk
(073) 657 65 30
info@samueladvies.nl
www.samueladvies.nl
 
Radio Maria Nederland
Radio Maria Nederland is 24 uur per dag, 7 dagen in de week te beluis­teren op de midden­golf, DAB+ en wereld­wijd via web­sites en (gratis) apps. Dagelijks zendt Radio Maria de Eucha­ristie­viering, het getijden­gebed, pro­gramma's en muziek uit. Radio Maria Nederland maakt deel uit van de World Family of Radio Maria.
Radio Maria Nederland
Waalstraat 2
5215 CK  ’s-Hertogenbosch
(073) 687 2000
info@radiomaria.nl
www.radiomaria.nl
 
Fidesco Nederland
De Stichting Fidesco Nederland die in 1991 is opgericht zendt Nederlandse vrijwilligers voor een periode van twee jaar uit naar ontwikkelingslanden, om daar bij te dragen aan de totale ontwikkeling van de allerarmsten.
Fidesco Nederland
Rooseveltlaan 2
2215 NX  Voorhout
(0252) 220 807
info@fidesco.nl
www.fidesco.nl
 
Deze pagina is opgezet door Wim Koopman / iMoose